Publicaties van Jan de Vries, geograafDe verplaatste bevolking in Finland.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap,;; deel LXX, 1953, Pag. 526 – 531.

Landbouw en kolonisatie in Spanje.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap,;; deel LXXI, 1954, Pag. 78 – 82.

West-Berlijn.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, deel LXXII, 1955, Pag. 73 – 78.;

De na-oorlogse ontwikkeling van de haven van Hamburg.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, deel LXXIV, 1957, Pag. 87 – 93.;

Demografische en economisch-geografische veranderingen in Polen.
In: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, deel LXXIV, 1957, Pag. 570 – 575.;

Colorado - Big Thompson Project. de ´Continental Divide´ doorbroken.
In: Natuur en Techniek, 1958, Pag. 348 - 353;;

De mens in de wereld.
In: Panorama der Wereld (Roermond en Maaseik, 1959), deel 1, Pag. 69 – 134.;

Oost-Europa.
In: Panorama der Wereld (Roermond en Maaseik, 1960), deel 2, Pag. 1 – 36.

;

Sowjet-Unie.
In: Panorama der Wereld (Roermond en Maaseik, 1960), deel 2, Pag. 37 – 170.;

De Sovjetvariant van een communistische economie
(samen met drs. G. de Rijk).  In: Geografisch Tijdschrift VI;
(1972), nr. 4. Pag. 306 – 314.;

Veranderingen in de landbouw van de Sovjetunie: intensivering versus etatisering.
In: Geografisch Tijdschrift VI (1972), nr. 4. Pag. 314 - 326.;

De Sovjet-Unie, uitgave voor vwo/havo
(Samen met H. Dragt).   Amsterdam, 1973. Serie De Geo Geordend. Vele oplages.;

De ruimtelijke differentiatie van de landbouw in Georgië: een multivariate benadering
(Samen met P.F. Dostál). In: Te Keur voor Keuning. Groningen, 1974. Pag. 255 – 287.;

Sovjet-Unie Rusland


Kleine geografie van een supermogendheid.
In: J. van het Reve - Israël (red.), Rusland. Ideologie, politiek, economie, nationaliteiten, gezin, school, sport, godsdienst, en cultureel leven in de Sovjetunie
(Haarlem, 1975), Pag. 13-44

Sowjet-Unie
(Samen met drs. G. de Rijk) Bussum,1975. 199 Pag.

Sowjet-Unie
(Samen met drs. G. de Rijk). Tweede druk, Bussum, 1977. 205 Pag.


Usemap for geography fieldwork.
In: ITC Journal 1984-2. Pag. 112 – 115.

Investment policy of the Rousillon Coast
(samen met F. Schuurmans). Paper presented at the International workshop on ¨The Impact of Tourism and Recreation on Regional Development and Specialisation in Europe.  Groningen, March 1985.;

Delimiting the central areas of West European cities: the example of Colmar
(samen met G.J. Ashworth). In: Geografický Casopis, rocník 37, císlo 1, 1985. Pag. 61 – 81.

USEMAP: A Practical Approach to Landscape Evaluation for Recreation and Tourism
(samen met J. Posthumus). In: The Impact of Tourist Development in Disadvantaged Regions. Groningen, 1985. Sociaal-Geografische Reeks,  Aflevering 35. Pag. 45 – 54.

Vorm en functie in Colmar
(samen met G.J. Ashworth). In: G.J. Ashworth, G.A. Hoekveld, J de Vries (red.), Vorm en functie in middelgrote steden. Groningen, 1986. Sociaal-Geografische Reeks, Aflevering 36.

Inleiding, Veertig jaar Pakistan
(samen met J.B.R. Dekker) In: J. de Vries, J.B.R. Dekker, N. van Duyn, J.L. de Kruijk, Pakistan. Amsterdam, Den Haag, 1988. Publikatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Novib. Pag. 4 –17.

Pakistan´s regionale verschillen
(samen met J.B.R. Dekker) In: J. de Vries, J.B.R. Dekker, N. van Duyn, J.L. de Kruijk, Pakistan. Amsterdam, Den Haag, 1988. Publikatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Novib. Pag. 28 – 49.

Expériences géographiques dans le Midi
(samen met J.B.R. Dekker). In : Populations et sociétés rurales dans l´Ouest et et le Centre-Ouest français. Inertie et mutations socio-éconimiques.; Acte du colloque de Poitiers (mars 1988) en hommage du professeur Jean Pitié. Numéro hors-série des Travaux du Centre de Géographie humaine et Sociale de l´Université de Poitiers, juillet 1989. Pag. 91 – 99.

Willem Jan van den Bremen: Aardrijkskundige
(samen met drs. F. Schuurmans). In: P.H. Pellenbarg, F. Schuurmans, J. de Vries (red.), Reisgenoten, Liber Amicorum prof. dr. W.J. van den Bremen. Groningen, 1996. Pag. 17 – 32.

Veldwerk Montagne Noire, 1960 – 1961: Op de fiets door de Zuid-Franse bergen.
In: Utrecht Connection, jaargang 5, nummer 2, september 1998. Pag. 21 – 24.

Veldwerk op de fiets: Montagne Noire, 1960 – 1961.
In: Een tempel der kaarten, Negentig jaar geografiebeoefening aan de Universiteit Utrecht.
Utrecht, 1999. Pag. 140 – 143.

Musée de la Camargue, 2002
Tekst voor Nederlands sprekende bezoekers van het Camargue-museum nabij Arles, Zuid-Frankrijk. Vertaling van een Franse tekst.

Een bezoek aan de Abdij van Moissac
Vertaling in het Nederlands van: Maurice Scellθs, Une visite ΰ l'Abbaye de Moissac. Ιditions Sud Ouest. ISBN 2.87901.722.X.

Niet vermeld zijn de vele bijdragen over onderwerpen op het gebied van de geografie van de voormalige Sovjet-Unie, Oost-Europese landen, Frankrijk, China, Pakistan en India, de grote steden en provincies van Nederland
in de Winkler Prins Encyclopedie (7de druk), de Oosthoek Encyclopedie en de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie in de jaren ´70 tot ´90.

Terug naar de bovenste regel

Validated by HTML Validator (based on Tidy)