Levensloop van Jan de Vries, geograaf

Burgerlijke staat:
geboren te Hilversum, 22 februari 1930; gehuwd; twee kinderen.

Opleiding:

ULO-B 1946, HBS-B 1949, doctoraal examen sociale geografie Rijksuniversiteit Utrecht 1955. Eerstegraads lesbevoegdheid aardrijkskunde en geschiedenis.

Huidige beroepssituatie:
Gepensioneerd docent Rijksuniversiteit Groningen.

Vroegere functies:

Assistent, wetenschappelijk medewerker en beheerder van het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht (1953-1965) onderbroken door militaire dienst (1955-1957, luitenant der artillerie).
Wetenschappelijk hoofdmedewerker, beheerder van het Geografisch Instituut en secretaris van de faculteit der aardrijkskunde van de Rijksuniversiteit te Groningen (1965-1986).

Free lance reisleider (1958-2004)

Docent, cursusleider en examinator M.O.-cursussen Aardrijkskunde te Utrecht (COCMA) en Groningen (Noordelijke Leergangen) (1957-1985).

Langjarige bestuursfuncties in de Geografische Vereniging, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (penningmeester) en het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen (beheerder)

Organisator van een aantal congressen, w.o. het 28ste Internationale Geografische Congres (1996), de Nederlandse Geografendagen te Groningen (1983) en een congres van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Auteur resp. Redacteur van de Oosthoek Encyclopedie, Winkler Prins Encyclopedie en de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (artikelen over Oost-Europa, Sovjet-Unie, China, India en Pakistan, Frankrijk).
Auteur (samen met G. de Rijk) van boek en (samen met H. Dragt) van schoolboek over Sovjet Unie;
auteur van artikelen in vaktijdschriften over diverse onderwerpen.

Ervaring als reisleider sinds 1958:

Bergsportreizen: in het kader van de NRV (Nederlandse Reisvereniging)

Wetenschappelijke reizen:

Onder auspiciŽn van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
Reisdoelen: het Europese en Aziatische deel van de voormalige Sovjet-Unie, AlbaniŽ, VR China.

Onder auspiciŽn van GEOVER/VERNAL.
Reisdoel: Zuid-Afrika.

Culturele reizen: KNAC-Pullmanclub, VER (Vlieg Educatieve Reizen), Cultura Reizen.
Reisdoelen waren Hongarije, Bulgarije, Baltische landen, Rusland, Cyprus, India en Pakistan, het ZW van de Verenigde Staten.

Van vele studiereizen en veldwerken tussen 1958 en 1993 voor studenten geografie van de universiteiten te Utrecht en Groningen naar West-, Oost-, en Zuid-Europa, Sovjet-Unie, India en Pakistan werd de gehele organisatie door mij verzorgd, naast een deel van de wetenschappelijke inhoud.

Terug naar de bovenste regel

Validated by HTML Validator (based on Tidy)